Inschrijven in het UBO-register verplicht

Watsonlaw_inschrijven_UBO-register

Inschrijven in het UBO-register verplicht

Ondernemingen zijn sinds 27 september 2020 verplicht om de eigenaren of personen die zeggenschap hebben over de entiteit in te schrijven in het UBO-register. Doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Het inschrijven is gratis en kan via www.kvk.nl/ubo. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven. Voldoet een onderneming niet tijdig aan de registratieverplichtingen dan kan dit een boete tussen de EUR 1.250 en EUR 1.250.000 voor de UBO en/of de entiteit tot gevolg hebben.

Een UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijk belanghebbende: de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Een UBO is een natuurlijk persoon en iedere entiteit heeft tenminste één UBO. Er zijn drie soorten UBO’s: de bezits-UBO, de zeggenschaps-UBO en de pseudo-UBO.

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar: enkel bevoegde autoriteiten kunnen deze gegevens inzien. Deze bevoegdheid hebben zij om onderzoek te kunnen doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Meer informatie vindt u hier.