Digital Markets Act beschermt ondernemers en consumenten tegen techreuzen

Digital_Markets_Act

Digital Markets Act beschermt ondernemers en consumenten tegen techreuzen

‘Techreuzen’ hebben veel macht op het internet. Ondernemers die voor het verkopen van producten of diensten gebruik maken van online platforms, worden hier steeds afhankelijker van. De Digital Markets Act moet ondernemers en consumenten meer bescherming bieden.

De Digital Markets Act (DMA) bevat regels om consumenten en ondernemers te beschermen en om te zorgen voor meer concurrentie op digitale markten. Nu hebben grote online platforms (’poortwachters’) daar nog veel macht, omdat ondernemers en consumenten daar nauwelijks meer omheen kunnen. Er zijn nu tussen de tien en vijftien van deze zeer grote platforms actief. Zij hebben een sterke positie op de Europese interne markt, ze leveren een kernplatformdienst (bijvoorbeeld een zoekmachine, videoplatform, sociaal netwerk of een betaaldienst) en ze hebben die sterke positie op de markt al enkele jaren. Het is de Europese Commissie die bepaalt welke platforms aan deze drie voorwaarden voldoen en welke dus ‘poortwachter’ zijn en onder de DMA gaan vallen.

Gratis toegang

Deze poortwachters zijn onder de DMA verplicht te werken met eerlijke voorwaarden wanneer ondernemers apps in de appstore aanbieden. Ook moeten ze ondernemers op verzoek gratis toegang geven tot hun eigen data (inclusief klantgegevens) en tot gegevens over de prestaties van hun advertenties op het platform. Verder moeten zij ervoor zorgen dat apps en betaaldiensten van ondernemers kunnen aansluiten op en samenwerken met het besturingssysteem en hardware van de poortwachter.

Niet voortrekken

Poortwachters mogen ondernemers niet verbieden om producten of diensten op hun eigen website of een ander platform voor een lagere prijs of met gunstigere voorwaarden aan te bieden (de zogenoemde pariteitsclausule). Ze mogen ook niet eigen producten en diensten voortrekken in zoekresultaten en ondernemers verhinderen om buiten de appstore om te communiceren met klanten en abonnementen aan te bieden. Verder mogen ze ondernemers niet verplichten om aanvullende diensten te gebruiken, zoals het gebruik van de betaaldienst van de poortwachter bij aankopen in apps. Tot slot mogen poortwachters die gegevens van een ondernemer verzamelen met de ene dienst, niet gebruiken om te concurreren met die ondernemer bij een andere dienst.

Boetes

Het toezicht op de naleving van de DMA wordt uitgeoefend door de Europese Commissie. Houden poortwachters zich niet aan de regels, dan kunnen boetes worden opgelegd. De DMA is sinds 2 mei 2023 van toepassing. Naar verwachting zal de Europese Commissie vanaf september 2023 besluiten welke platforms formeel een poortwachter zijn. Poortwachters hebben daarna zes maanden om te voldoen aan de regels uit de DMA. Daarna kunnen ondernemers over een poortwachter klagen bij de Europese Commissie of bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).