De zesmaandenregeling in de overdrachtsbelasting

Watsonlaw_overdrachtsbelasting

De zesmaandenregeling in de overdrachtsbelasting

De tarieven van de overdrachtsbelasting zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Er geldt een bijzondere regeling voor woningen die binnen zes maanden worden doorverkocht. Het moment van overdracht van de notaris bepaalt of de woning binnen de termijn van zes maanden opnieuw wordt verkocht.

De tweede koper van een woning hoeft de overdrachtsbelang alleen te betalen als de verkoopwaarde hoger is dan de eerdere verkoopwaarde van de woning. De koper betaalt in dat geval over de hogere waarde, het verschil in verkoopprijs ten opzichte van de eerste verkoop, overdrachtsbelasting. De koper en de verkoper kunnen afspreken dat het voordeel van het niet betalen van de overdrachtsbelasting toekomt aan de verkoper.

Deze regel is niet nieuw, wel is de toepassing ingewikkelder geworden vanwege de wijziging die is ingegaan op 1 januari. Er wordt nu gekeken naar het percentage dat  de koper aan overdrachtsbelasting gaat betalen. Als er bij de eerste overdracht 2% overdrachtsbelasting wordt betaald en er moet bij de tweede overdracht 8% worden betaald, dan wordt er gekeken naar het bedrag aan belasting dat bij de eerste verkoop is betaald. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag dat bij de tweede overdracht verschuldigd is.

Kijk hier voor rekenvoorbeelden overdrachtsbelasting.