De beperking aan de lengte van processtukken blijft voorlopig in stand

Watsonlaw_Limiet-aan-processtukken-in-civiele-dagvaardingszaken

De beperking aan de lengte van processtukken blijft voorlopig in stand

Door bijna zeventig advocaten was een kort geding aangespannen tegen de Staat, omdat zij het niet eens zijn met de beperking aan de lengte van de processtukken. Sinds 1 april 2021 mogen processtukken in civiele dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures niet langer zijn dan 15 tot 25 pagina’s. De lengte is afhankelijk van het soort stuk. De reden hiervoor is dat processtukken vaak nodeloos lang zijn. Hierdoor neemt de behandeltijd per zaak flink toe. De voorzieningenrechter heeft op 11 juni besloten dat de beperking die door de gerechtshoven is opgelegd voorlopig in stand blijft. Volgens de voorzieningenrechter is de invoering van de nieuwe maatregelen niet onnodig of onverantwoord.