Datacenter mocht apparatuur van cryptominer niet vernietigen

Watsonlaw_cryptomining_

Datacenter mocht apparatuur van cryptominer niet vernietigen

Kan een bedrijf dat apparatuur van anderen in beheer heeft, deze vernietigen als de eigenaar een tijdlang niets van zich laat horen? Zo iemand doet nog geen afstand van recht, oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam onlangs.

Een man brengt bij een datacenter allerlei computerapparatuur onder, zodat hij daar cryptocurrency kan ‘minen’. Daarvoor betaalt hij € 300 per maand. Dat doet hij ongeveer een jaar, maar schakelt dan zijn apparatuur uit en stopt met betalen. Als hij later opnieuw wil gaan minen, laat het datacenter weten dat de apparatuur inmiddels is vernietigd. Het datacenter had hem hierover gemaild, kreeg geen reactie van de man en heeft toen zijn de spullen opgeruimd. De man zegt nooit een mail te hebben ontvangen. De aanschafwaarde van zijn apparatuur bedraagt, naar eigen zeggen, € 28.876. Hij eist van het datacenter een vergoeding van de dagwaarde van de apparatuur, € 18.201.
Het datacenter weigert dat te betalen. De man had anderhalf jaar niets van zich laten horen. Kennelijk hechtte hij geen waarde meer aan zijn apparatuur, omdat hij niet op de mail reageerde. Door het achterlaten van zijn apparatuur heeft de man toestemming gegeven deze te laten vernietigen, aldus het datacenter.

Afstand van recht

Heeft de man afstand gedaan van zijn eigendomsrecht? Dat is volgens kantonrechter van de rechtbank Rotterdam niet het geval als iemand apparatuur ergens achterlaat en vervolgens anderhalf jaar niets van zich laten horen. Voor afstand van recht is een overeenkomst nodig, en dus een wilsovereenstemming: de man moet hebben gewild dat hij de apparatuur verloor. Daarvan is hier geen sprake.

Rechtsverwerking

Het datacenter beroept zich ook op rechtsverwerking. Dat is het geval als iemand zich zo gedraagt dat het vervolgens onredelijkheid en onbillijkheid is dat deze zich nog beroept op zijn (eigendoms)recht. Echter, zegt de kantonrechter, alleen een tijdsverloop is onvoldoende voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is weer een bijzondere omstandigheid vereist. Is die omstandigheid aanwezig, dan kan bij de schuldenaar (het datacenter) het gerechtvaardigd vertrouwen zijn gewekt dat de schuldeiser geen aanspraak meer maakt op zijn eigendomsrecht (zijn apparatuur). Maar hier zijn die bijzondere omstandigheden niet aanwezig. Ook van rechtsverwerking is geen sprake.

Voor eigen rekening en risico

Duidelijk is dat het datacenter fout zat. Het stuurde één e-mail en ging toen over tot het opruimen van de apparatuur. Het datacenter had meer moeten doen om de man te bereiken, zoals bellen of een aangetekende brief sturen. Nu het datacenter dit niet heeft gedaan, komt het voor eigen rekening en risico dat de man aanspraak maakt op zijn apparatuur. Nu heeft het datacenter inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de man, en dus onrechtmatig gehandeld. Het datacenter moet de schade vergoeden die de man heeft geleden.

Waarde schatten

Omdat de man niet kan bewijzen dat in het datacenter een laptop van hem stond, krijgt hij die niet vergoed. Van andere mining-apparatuur is het bekend dat de waarde ervan kan fluctueren. Daarom moet de rechter de waarde ervan schatten. De apparatuur was ruim twee jaar oud. De kantonrechter stelt de waarde vast op € 5.000, een bedrag dat het datacenter aan de man moet betalen.