Crowdfunding gaat bedrijf in financiële moeilijkheden niet helpen

Crowdfunding gaat bedrijf in financiële moeilijkheden niet helpen

Een online supermarkt verkeert in zwaar weer. Het probeert via crowdfunding aanvullende financiering binnen te halen. Maar omdat een schuldeiser en de rechtbank daar weinig vertrouwen in hebben, wordt het faillissement alsnog uitgesproken.

Een online supermarkt valt onder het Bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf en is daarom verplicht pensioenpremies af te dragen. Volgens het pensioenfonds is dat gedurende zes maanden niet gebeurd, waardoor een betalingsachterstand van € 79.052 is ontstaan. Ondanks aanmaningen en dwangbevelen heeft de supermarkt niet betaald. Als daar de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten bij op worden geteld, heeft de supermarkt een schuld van € 90.419 aan het pensioenfonds. De supermarkt heeft ook elders schulden.

Aanvullende financiering

Nu er meerdere schuldeisers zijn (‘pluraliteit’), er minstens één opeisbare vordering is en de schuldenaar niet meer betaalt, is voldaan aan de wettelijke eisen voor een faillietverklaring. Hoewel het pensioenfonds weet dat de supermarkt bezig is met het aantrekken van aanvullende financiering door middel van crowdfunding, zet het de faillietverklaring door. Het benodigde bedrag is nog niet opgehaald en de vordering is niet voldaan. Het fonds heeft er geen vertrouwen in dat de crowdfunding succesvol zal zijn.

Crowdfunding

De supermarkt wel: deze heeft een schuldenlast van ongeveer € 1.800.000 maar de crowdfunding zou € 3.000.000 moeten opbrengen. Dit bedrag wordt dan toegevoegd aan haar liquide middelen, waarmee de vordering van het pensioenfonds volledig kan worden voldaan. Hoewel de supermarkt toegeeft dat het onzeker is of dit eindbedrag wordt gehaald, vraagt het toch extra tijd om de vordering te voldoen. Lukt dat niet, dan vraagt de supermarkt aan de deelnemers van de crowdfunding toestemming om het behaalde resultaat toe te voegen aan de liquide middelen. Aan de schuldeisers is al verzocht de schulden om te zetten in aandelen en zij hebben allemaal, behalve het pensioenfonds, daarmee ingestemd. In de tussentijd laat de supermarkt de vordering van het pensioenfonds niet verder oplopen.

Weinig vertrouwen

Formeel is voldaan aan de voorwaarden voor de faillietverklaring. Maar kan de supermarkt voldoende ophalen uit de crowdfundingsactie? In ieder geval is het streefbedrag niet gehaald op de oorspronkelijke einddatum en ook nog niet na verlenging. En het oorspronkelijke doel was: als het eindbedrag (€ 3.000.000) wordt gehaald, dan worden certificaten van aandelen uitgegeven. De supermarkt heeft volgens de rechtbank Rotterdam onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in staat is om de voorwaarden van de crowdfundingsactie, zijnde dat het opgehaalde bedrag bedoeld is voor certificaten van aandelen, te wijzigen. Het is onduidelijk of de schuldeisers er echt mee instemmen om het deelbedrag aan de liquide middelen van de supermarkt toe te voegen. De rechtbank heeft er weinig vertrouwen in dat de crowdfunding goed zal uitpakken voor de schuldeisers.

Loongarantieregeling

Een faillissement is nog slechter voor het pensioenfonds, stelt de supermarkt. Daar is de rechtbank het niet zondermeer mee eens. De supermarkt heeft niet aannemelijk gemaakt dat van het faillissement geen enkel positief gevolg is te verwachten voor het pensioenfonds. Verder zal het pensioenfonds bij een faillissement naar verwachting aanspraak kunnen maken op betaling van de premies: dat kan op grond van de loongarantieregeling uit de Werkloosheidswet. Nu voldaan is aan de voorwaarden voor faillietverklaring, wijst de rechtbank dit verzoek toe.