Phyllis Winkens

Het is wettelijk geregeld wie in een vennootschap de Raad van Commissarissen mag benoemen en ontslaan: de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Maar in een Whoa-procedure kan de rechtbank de AvA dit stemrecht ontnemen, als dit in het belang is van de schuldeisers en aandeelhouders...

Een verzoek om een herstructureringsdeskundige wordt doorgaans toegewezen. Maar niet als de benoeming daarvan leidt tot vertraging van het herstructureringstraject. Een internationaal concern dat zich bezighoudt met de verkoop van huishoudartikelen verkeert in zwaar weer en bereidt daarom een akkoordprocedure voor. Dit houdt onder andere in...

Na het faillissement van een oude energiemaatschappij is geen overeenkomst tot stand gekomen tussen eiseres als nieuwe energiemaatschappij en gedaagde. Gedaagde heeft ongevraagd energie geleverd gekregen en hoeft daar niet voor te betalen. Bovendien heeft de Hoge Raad omtrent de welbekende Haviltex-maatstaf een nieuw kader...

Zelfs al is voldaan aan de wettelijke eisen om een vennootschap failliet te laten verklaren, dan nog kan de rechtbank dit afwijzen. Bijvoorbeeld als sprake is van ‘misbruik van bevoegdheid’, zoals bij deze huisartsenpraktijk. Twee broers voeren samen in een huurpand een huisartsenpraktijk. Beiden zijn voor...

In de eerste twee jaren dat de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) van kracht is, deden rechtbanken ruim driehonderd uitspraken. Bij veel bedrijven in financiële problemen kon zo een faillissement worden voorkomen. Dat blijkt uit het eerste Whoa-jaarverslag over de jaren 2021 en 2022. De Wet...

De curator moet proberen zoveel mogelijk geld uit een failliete boedel te halen, om zo de schuldeisers te kunnen betalen. Wat gebeurt er als hij een woning uit de boedel verkoopt, en als er later iemand komt met een hoger bod? Dat speelde toen een man...

Na de coronapandemie zijn meerdere bedrijven failliet gegaan. Maar waren die faillissementen ook veroorzaakt door de coronacirsis? Over zo’n zaak moest de rechtbank Midden-Nederland onlangs oordelen. Een bedrijf dat personeel uitleent aan een restaurant wordt failliet verklaard. Als de curator vervolgens de administratie opvraagt, krijgt hij...

Kan twee keer worden verzocht een vennootschap failliet te laten verklaren? Ja, maar dan moet de aanvrager wel alle kosten van het tweede faillissement vergoeden. In deze zaak vertrouwde het gerechtshof er niet op dat dit ging gebeuren. Een BV wordt failliet verklaard. Dat faillissement wordt...

De schuldhulpverlening gaat flink op de schop. Zo wordt de termijn dat iemand in de Wsnp zit (Wet schuldsanering natuurlijke personen) gehalveerd. Goed nieuws voor schuldenaren, mogelijk minder prettig voor schuldeisers. De wijzigingen die in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden doorgevoerd, zorgen ervoor dat...

Griffierechten voor WHOA-verzoeken zijn fors. Voor een verzoek tot homologatie van een akkoord geldt voor het griffierecht het tarief voor een verzoekschrift voor een zaak met een waarde tussen € 100.000 en € 1.000.000. Dat komt neer op een griffierecht van € 5.737,00.   Een verzoek tot afwijzing...