Bestuurder verwaarloosde zijn BV’s en moet boedeltekort zelf betalen

Bestuurder verwaarloosde zijn BV’s en moet boedeltekort zelf betalen

Door ‘omstandigheden’ gaan zijn twee BV’s failliet. De bestuurder moet aantonen dat de oorzaken hiervan ‘van buiten’ komen. Maar nu hij zelf schuldig is aan het faillissement, moet hij het boedeltekort uit eigen zak betalen.

Een man is bestuurder en aandeelhouder van twee BV’s. De een houdt zich bezig met consultancy op het gebied van automatisering, de andere houdt daarin de aandelen. Als beide failliet gaan, laten ze €29.257 aan onbetaalde rekeningen achter. De curator onderzoekt – dat is zijn wettelijke taak – de oorzaken van het faillissement. Omdat de bestuurder volgens de curator zijn publicatieplicht heeft geschonden, wil de curator hem aansprakelijk stellen. De bestuurder krijgt wel de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat andere – van buiten komende – omstandigheden dan de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van de faillissementen zijn geweest.

Publicatieplicht

De bestuurder stelt dat de faillissementen zijn veroorzaakt door een opeenstapeling van schulden en dat er steeds minder inkomsten waren omdat de opdrachtenstroom langzaam opdroogde. Klanten liepen weg omdat de bestuurder specifieke IT-kennis niet (meer) kon bieden. Door die penibele financiële situatie was het ook niet mogelijk om de accountant te betalen, waardoor hij niet kon voldoen aan de wettelijke publicatieplicht. De curator gelooft dat allemaal niet. Volgens hem besteedde bestuurder veel tijd aan een ander bedrijf van hem, een hamburgerzaak. En dat is geen ‘van buiten komende oorzaak’, dit ligt juist in de invloedsfeer van de bestuurder. De curator wil dat de bestuurder aansprakelijkheid erkent en met een voorstel komt voor een betalingsregeling. Een minnelijke regeling blijkt echter niet mogelijk.

Onbehoorlijke taakvervulling

De bestuurder heeft, zo stelt de curator, (veel) te weinig tijd besteed aan zijn twee BV’s. Daardoor zijn jaarrekeningen te laat of niet gepubliceerd. Dat de bestuurder de accountant niet kon betalen, is geen excuus voor het niet publiceren van de jaarrekening: er is geen wettelijke plicht om jaarstukken door een boekhouder te laten opmaken. Nu hij te laat was met de publicatie van de jaarrekeningen, heeft hij zijn taak onbehoorlijk vervuld. Daardoor wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Activiteiten staken

Volgens de curator besteedde de bestuurder bijna al zijn tijd aan zijn hamburgerzaak, waardoor zijn adviesbureau haar opdrachtgevers verloor. Geen redelijk denkend bestuurder zou – aldus de curator – de verantwoordelijkheid van een bestuursfunctie op zich nemen, en daar vervolgens niets mee doen. De bestuurder had moeten weten dat de schuldeisers hierdoor zouden worden benadeeld. Hij heeft niet duidelijk gemaakt in hoeverre de weinige opdrachten hebben geleid tot de omzetdaling, en hoe hij heeft geprobeerd om klanten terug te winnen. In plaats daarvan staakte hij ineens alle activiteiten. Daarmee viel de hele omzet weg maar liepen kosten door – en dít heeft het faillissement veroorzaakt. Het zomaar staken van de bedrijfsactiviteiten zonder de vennootschap fatsoenlijk te laten eindigen door bijvoorbeeld een ontbinding, is evident onbehoorlijk bestuur, zo stelt de curator.

Betaling van het boedeltekort

Ook de rechtbank stelt dat de bestuurder niet heeft onderbouwd dat een van buiten komende oorzaak het faillissement heeft veroorzaakt. Vooral het verhaal over de weggevallen opdrachtgevers vindt de rechtbank zwak. De bestuurder had hen om een verklaring kunnen vragen waarom zij waren vertrokken. Nu de bestuurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat andere feiten of omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest, veroordeelt de rechtbank hem tot betaling van het volledige boedeltekort. Het bedrag waarvoor de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is wordt niet gematigd, daarvoor is de onbehoorlijke taakvervulling te ernstig.