Belastingdienst gaat soepel om met belastingschulden na corona

Watsonlaw_belastingdienst

Belastingdienst gaat soepel om met belastingschulden na corona

Ondernemers krijgen uitstel van hun belastingverplichtingen en de Belastingdienst en de Douane stellen zich soepel op bij een saneringsakkoord. Dat biedt ondernemers wat financiële lucht. In deze blog nemen we u mee langs de belangrijkste maatregelen.

Per 1 oktober 2021 zijn de corona-steunpakketten beëindigd en dat geldt ook voor het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Van dat laatste is veelvuldig gebruik gemaakt: eind september 2021 stond € 19,7 miljard aan belastingschulden open bij 274.000 ondernemers. Dat betrof vooral uitgestelde loonheffing inclusief premies werknemersverzekeringen (€ 10,4 miljard), omzetbelasting (€ 5,8 miljard), inkomensheffing (€ 1,9 miljard) en vennootschapsbelasting (€ 1,4 miljard). Van dat bedrag zijn grote ondernemingen voor 42 procent verantwoordelijk, het middenbedrijf voor 40 procent en het kleinbedrijf voor 18 procent.

Adempauze

Sinds 1 oktober 2021 moeten ondernemers weer aan hun nieuw opkomende belastingverplichtingen voldoen. Wel ondersteunt het kabinet ondernemers om aflossingen van de belastingschuld zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is de datum waarop ondernemers uiterlijk moeten beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld vastgesteld op 1 oktober 2022 – ze krijgen dus een adempauze. Verder is de aflossingstermijn verlengd naar vijf jaar, wat betekent dat de belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. Ook dit geeft extra financiële ruimte. Daar staat tegenover dat de invorderingsrente in stapjes zal stijgen: van 1% op 1 januari 2022 naar uiteindelijk 4% vanaf 1 januari 2024.

Vijf jaar

De ruimhartige betalingsregeling van vijf jaar geldt voor de totale – vanwege corona uitgestelde – belastingschuld, ook als een ondernemer geen verlenging van het bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd. Voor alle ondernemers die corona-uitstel hebben gekregen, is hiermee geregeld dat de gehele belastingschuld waarvoor eerder uitstel is verleend onder dezelfde ruimhartige betalingsregeling van vijf jaar valt. Ongeveer 55.000 ondernemers worden met deze maatregel geholpen.

Belastingdienst

Naast uitstel van de belastingbetaling kunnen ondernemers te maken krijgen met een ‘soepele’ Belastingdienst. Dat speelt bijvoorbeeld bij een ‘saneringsakkoord’, waarbij de ondernemer met zijn schuldeisers afspreekt dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Alle schuldeisers – waaronder ook de banken – moeten dan een beoordeling maken van de levensvatbaarheid van het bedrijf. Op dit moment stemt de Belastingdienst als schuldeiser pas in met een saneringsakkoord als het te ontvangen deel van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage bedraagt van wat concurrente schuldeisers ontvangen – de Belastingdienst is immers een preferente schuldeiser. Afgesproken is dat de Belastingdienst genoegen zal nemen met een lagere opbrengst en ook de Douane zal tevreden zijn met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. De Belastingdienst en Douane passen dit versoepelde beleid toe tussen 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Komt er echter geen saneringsakkoord tot stand en gaat de onderneming alsnog failliet of komt deze in een dwanginvorderingstraject terecht, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.