Bedrijven krijgen informatie over digitale dreigingen

Watsonlaw_cyberdreigingen

Bedrijven krijgen informatie over digitale dreigingen

De overheid gaat specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten delen met individuele bedrijven in Nederland. Dat past in het streven van het kabinet het Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaarder te maken.
 
Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel ‘Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven’ van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Met dat voorstel zal deze informatie- en adviestaak worden ingericht.

Grote gevolgen

Volgens de minister zijn bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen digitale veiligheid. Echter, de gevolgen van cyberincidenten kunnen groot zijn: winkelschappen kunnen leegraken, industriële productie kan stilvallen. Daarom wil de minister Nederlandse bedrijven actiever en gerichter informeren en adviseren over actuele digitale dreigingen of incidenten, zodat zij sneller kunnen handelen.

Niet-vitale bedrijven

Met dit wetsvoorstel worden niet alleen vitale bedrijven (zoals financiële instellingen, energieleveranciers en telecomaanbieders) gericht geïnformeerd over digitale kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten, maar ook twee miljoen niet-vitale bedrijven. Verder zal de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid worden gestimuleerd.

Ernstige digitale dreigingen

In de praktijk zal het Digital Trust Center (DTC) dit alles uitvoeren. Het DTC is in aanloop naar deze wetgeving al begonnen met het publiceren van bij de overheid bekende informatie over ernstige digitale dreigingen. Deze stap van het kabinet past in een bredere en actieve inzet van de overheid om het bedrijfsleven digitaal weerbaarder te maken.