Wet kwaliteit incassodienstverlening

Watsonlaw_Wet_kwaliteit_Incassodienstverlening

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening heeft het doel om de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten te verbeteren. De aanleiding hiervoor zijn de problemen in de incassopraktijk, waaronder de hoge incassokosten, onterechte vorderingen en de agressieve bejegening van mensen met schulden.

Voor de meeste incassodienstverleners gelden er op dit moment geen specifieke regels en wettelijke kwaliteitseisen. Dat is anders bij gerechtsdeurwaarders en advocaten, die gebonden zijn aan beroepsregels. Het wetsvoorstel verplicht incassobureaus om zich in te schrijven in een speciaal register, het wordt mogelijk om in regelgeving kwaliteitseisen te stellen aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening, er wordt een systeem van handhaving en toezicht ingesteld en het bevat maatregelen tegen de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen.