Wanneer is er sprake van dwaling?

Watsonlaw_Dwaling

Wanneer is er sprake van dwaling?

Als een overeenkomst tot stand is gekomen op grond van dwaling, dan kan deze vernietigd worden. Wij leggen uit wat dwaling is en wanneer een overeenkomst vernietigd kan worden op grond van dwaling.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en de aanvaarding daarvan. Soms wordt een overeenkomst gesloten zonder dat een van de partijen een goede voorstelling van zaken heeft. Als die partij wel een goede voorstelling van zaken zou hebben, dan zou die partij de overeenkomst niet sluiten. In dat geval is er sprake van dwaling. Er kan ook sprake zijn van dwaling indien de wederpartij informatie had moeten geven die hij kende of die hij had moeten kennen. Deze informatie zou ertoe hebben geleid dat de overeenkomst niet zou zijn gesloten. Daarnaast kan er sprake zijn van dwaling indien beide partijen van dezelfde onjuiste veronderstelling uitgaan.

Is er sprake van dwaling?

In mei 2021 oordeelde het gerechtshof over de vraag of er sprake was van dwaling. Een man en een vrouw woonden samen en hadden een samenlevingsovereenkomst gesloten. Hierin hadden zij onder andere vastgelegd dat zij de kosten van de huishouding naar evenredigheid van ieders inkomen zouden dragen. De vrouw erfde een groot bedrag, waarvan de man een deel leende. Hiervoor werd een schuldbekentenis getekend. De vrouw werd een aantal jaar later onder bewind geplaatst en de bewindvoerder maande de man aan om de hoofdsom en de rente te betalen. De man weigerde te betalen, omdat hij meende dat de geldleningsovereenkomst vernietigbaar is op grond van dwaling.

De man zegt dat hij zich niet gerealiseerd had dat hij en de vrouw een samenlevingsovereenkomst hadden. Hij was de kostwinner en zij leefden van zijn inkomen, totdat zijn inkomen wegviel. Vervolgens leefden zij van het vermogen van de vrouw. De man meent dat zij de geldlening niet waren aangegaan, als zij zich bewust waren geweest van de verplichting uit de samenlevingsovereenkomst om naar evenredigheid bij te dragen in de kosten van de huishouding. Het gerechtshof gaat niet mee in de stelling van de man. Het gerechtshof oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de man zich niet realiseerde dat er een samenlevingsovereenkomst was. Volgens het hof is een samenlevingsovereenkomst een essentiële overeenkomst is in iemands leven. Daarom kan de geldleningsovereenkomst niet vernietigd worden op grond van dwaling.

Conclusie

Een overeenkomst die tot stand is gekomen op grond van dwaling kan worden vernietigd. Stemt de wederpartij daar niet mee in, dan raden wij aan om een advocaat in te schakelen.