SPAC vraagt om betere bescherming van beleggers

Watsonlaw_MA_SPAC

SPAC vraagt om betere bescherming van beleggers

Beursnoteringen vinden steeds vaker plaats middels een overnamebedrijf: een ‘SPAC’. Dat verloopt meestal sneller en goedkoper dan via de gebruikelijke weg. Maar beleggers zijn mogelijk minder goed beschermd.

Bedrijven die toegang tot de kapitaalmarkt zoeken kunnen dat doen via een beursnotering. De gebruikelijke weg daartoe is een initial public offering (IPO): het publiek kan effecten kopen die weer aan de beurs worden genoteerd. Maar een IPO is doorgaans tijdrovend en kostbaar, reden dat er alternatieven zijn ontstaan.

Overnamebedrijf

De ‘SPAC’ is zo’n alternatief. Dat is een overnamebedrijf dat speciaal is opgericht om kapitaal op te halen en vervolgens een combinatie aan te gaan met een private vennootschap. Zo’n special purpose acquisition company staat ook wel bekend als een ‘blanco chequebedrijf’: een op een beurs genoteerde lege vennootschap met als enig doel een particulier bedrijf te verwerven, waardoor het openbaar wordt gemaakt. Het traditionele proces van beursintroductie wordt dan niet doorlopen.

Booming

SPACs zijn nu booming, mede door de onzekere marktomstandigheden rond COVID-19. Zo werden in de Verenigde Staten in 2020 248 SPACs genoteerd waarmee 83 miljard dollar werd opgehaald. Dat bedrag werd al in het eerste kwartaal van 2021 overschreden. Halverwege 2021 waren er al 362 SPACs naar de Amerikaanse beurs gegaan, waarmee 111 miljard dollar werd opgehaald. In de VS was in 2021 70 procent van alle beursnoteringen een SPAC IPO – twee jaar eerder stond dat percentage nog op 28; toen vonden er maar 59 SPAC IPO’s plaats waarmee ‘slechts’ 13 miljard dollar werd opgehaald.

Hype in Nederland

Die hype zien we ook in Nederland, waar de eerste SPAC in 2018 werd genoteerd. In de eerste helft van 2021 gingen zes SPACs naar de beurs, tegen drie ‘normale’ IPOs. Deze SPACs brachten in totaal bijna 2 miljard euro op. Ook in Nederland spelen SPACs een steeds prominentere rol.

Bescherming van beleggers

Dat beursnoteringen met SPACs gemakkelijker tot stand kunnen komen, is niet alleen goed nieuws. Via een SPAC hoeft het gebruikelijke IPO-proces niet te worden doorlopen en zo kunnen regels die beleggers moeten beschermen worden ontdoken. Via een SPAC IPO wordt immers de Prospectusverordening, die uitgevende instellingen verplicht allerlei (financiële) informatie over henzelf te publiceren, mogelijk terzijde geschoven. Er gaan dan ook voorzichtige stemmen op om SPACs steviger te reguleren zodat beleggers beter worden beschermd.

Tags:
,