Soms kan ontbonden bedrijf alsnog failliet worden verklaard

turboliquidatie

Soms kan ontbonden bedrijf alsnog failliet worden verklaard

Een bedrijf dat niet meer bestaat, bijvoorbeeld na een turboliquidatie, kan niet meer failliet worden verklaard. Toch kunnen schuldeisers een poging wagen. De rechter moet dan onderzoeken of er toch nog baten aanwezig zijn.

Die situatie deed zich voor toen een groothandel in voedselproducten stelde nog € 30.000 tegoed te hebben van een restaurant. Omdat deze afnemer niet betaalt, vraagt de groothandel het faillissement aan van het restaurant. De groothandel beweert ook dat het restaurant meerdere schuldeisers heeft, waaronder een energieleverancier, die ook rond de 30.000 euro te vorderen heeft.

Faillissementstoestand

Op het eerste oog is het verzoek van de groothandel kansrijk. Immers, de rechtbank kan een faillissement uitspreken wanneer de verzoeker een vorderingsrecht heeft én duidelijk is dat het restaurant in een toestand verkeert dat het heeft opgehouden te betalen. Dat heet de ‘faillissementstoestand’. Wel moet gelden dat de schuldenaar meerdere schuldeisers heeft die hij ook niet meer betaalt. Dat alles dient ‘summierlijk’ te blijken: dat er schuldeisers zijn en dat er niet wordt betaald moet blijken na een kort, eenvoudig onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek is in een faillissementsprocedure geen plaats.

Turboliquidatie

Toch vindt het restaurant dat het faillissementsverzoek moet worden afgewezen: het restaurant bestaat feitelijk niet meer, er was sprake van een ‘turboliquidatie’. Dat is een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. Dat mag alleen als er geen baten meer aanwezig zijn: de onderneming mag geen activiteiten meer uitvoeren en geen bezittingen meer hebben. Na de ontbinding valt er niets meer bij het restaurant te halen.

Rechter toetst

Het restaurant kan wel beweren dat er geen baten meer aanwezig zijn en dat het daarom is opgehouden te bestaan, maar dat zal de rechter wel toetsen – zeker als een schuldeiser die het faillissement aanvraagt beweert dat er wél nog baten zijn. Ontdekt de rechter nog baten, dan kan deze alsnog het faillissement uitspreken. Voor de afwikkeling van het faillissement wordt het restaurant geacht nog steeds te bestaan. Een bate kan zijn wanneer het restaurant (of de curator) nog geld tegoed heeft van bijvoorbeeld bestuurders of commissarissen.

Geen baten

In dit geval liep het niet zo’n vaart. Bij het restaurant is niet gebleken van dergelijke baten. Alleen al om die reden wijst de rechtbank de faillietverklaring af. De rechtbank hoeft dan niet meer te onderzoeken of het restaurant meerdere schuldeisers had die niet werden betaald.