Rechtbank kiest uiteindelijk meest geschikte herstructureringsdeskundige

Watsonlaw_herstructureringsdeskundige

Rechtbank kiest uiteindelijk meest geschikte herstructureringsdeskundige

Een onderneming in financiële moeilijkheden hoeft niet per se failliet te gaan. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA, in werking getreden op 1 januari 2021) biedt de schuldenaar (de ondernemer met betalingsachterstanden) de mogelijkheid een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers en aandeelhouders.

Tot 1 januari 2021 moesten alle betrokken partijen met een akkoord instemmen – en dus kon een enkeling het akkoord blokkeren. Levensvatbare ondernemingen konden daardoor failliet gaan terwijl dat niet nodig was. De WHOA draait dat om: als de meerderheid vóór het akkoord stemt, kan de rechtbank de rest dwingen daarin mee te gaan.

Herstructureringsdeskundige

Het opstellen van een dergelijk ‘dwangakkoord’ is complex. Vaak wordt hiervoor een onafhankelijke derde, de zogenoemde herstructureringsdeskundige, in de arm genomen: die bereidt het akkoord voor en onderhandelt erover met de schuldeisers. Een herstructureringsdeskundige moet financiële kennis hebben en kennis van het insolventierecht, en hij moet ervaring hebben met herstructureringen. Ook moet hij draagvlak en vertrouwen weten te creëren bij de schuldeisers en aandeelhouders.

Offerte

De ondernemer kan zelf (minimaal) twee herstructureringsdeskundigen voorstellen, die een offerte moeten opstellen over hun te verwachten werkzaamheden en kosten. De rechtbank kiest dan de herstructureringsdeskundige van wie wordt verwacht dat deze de opdracht het beste kan uitvoeren. De ondernemer moet het salaris van de herstructureringsdeskundige betalen.

Levensvatbaar

De rechtbank onderzoekt eerst of de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen doorgaan. Als de onderneming levensvatbaar blijkt, wijst de rechtbank de herstructureringsdeskundige aan. Die moet zijn taak onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren. Hij moet onderzoeken of de onderneming kan worden gereorganiseerd of juist geliquideerd. Door zijn onafhankelijkheid hebben schuldeisers vertrouwen in de afwikkeling van de schulden, waardoor de kans op slagen toeneemt.

Passagiersvaart

Dat de rechtbank ook kan afwijken van de voorkeur voor een herstructureringsdeskundige, bleek uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Die ging over een ondernemer die reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht voor zee- en binnenvaartschepen. Door de coronapandemie lag de passagiersvaart (vrijwel) stil en kwamen de bedrijfsresultaten onder druk te staan. De ondernemer deed – om een dreigend faillissement te voorkomen – een beroep op de WHOA, en stelde twee potentiële herstructureringsdeskundigen voor die konden helpen bij het herstructureren van de schulden. De ondernemer overlegde van beiden een offerte aan de rechtbank.

Competenties

In deze zaak week de rechtbank af van de voorkeur van de ondernemer, en stelde zelf een herstructureringsdeskundige aan, ‘dieover de competenties beschikt die voor deze specifieke casus van belang lijken’. Wel moet deze herstructureringsdeskundige nog een offerte indienen. Ondernemers die een herstructureringstraject willen ingaan, dienen zich er dan ook bewust van te zijn dat hun voorkeur voor een specifieke herstructureringsdeskundige niet altijd wordt gehonoreerd.

Zoekt u hulp bij de voorbereiding van een WHOA-traject of bent u op zoek naar een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Olaf Poorthuis of Maarten van Ingen. Zij kunnen beiden als herstructureringsdeskundige worden aangesteld en staan klaar om u verder te helpen.