Ook curator moet vonnis van rechtbank uitvoeren

faillissementstekort

Ook curator moet vonnis van rechtbank uitvoeren

Wordt een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard, dan moet dit vonnis direct worden uitgevoerd. Een curator die dit negeerde kreeg in een volgende procedure te maken met een strenge voorzieningenrechter.

In deze kwestie werd een BV door de rechtbank failliet verklaard. De curator stelt de bestuurder van de BV hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort en legt conservatoir beslag op allerlei zaken van de bestuurder, waaronder meerdere auto’s. In een gerechtelijke procedure wil de bestuurder dat de beslagen worden opgeheven.

Dwangsom

Volgens de rechtbank is de bestuurder niet aansprakelijk voor het faillissementstekort of andere schade. De rechtbank heft de conservatoire beslagen op en verklaart dat ‘uitvoerbaar bij voorraad’. De curator werkt niet mee aan de opheffing van de beslagen, omdat hij in hoger beroep wil. Deze procedure loopt inmiddels bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Omdat de curator niet doet wat de rechtbank heeft opgedragen, heeft de bestuurder zelf maar de beslagen laten doorhalen. Daarvoor heeft hij € 550 aan de notaris betaald. Het is echter niet gelukt om het beslag op elf auto’s door te halen. Daarover start de bestuurder een kort geding: hij wil dat de voorzieningenrechter de curator gebiedt om de conservatoire beslagen op de auto’s alsnog door te halen. Voor iedere dag dat de curator dit niet doet, eist hij een dwangsom van € 5.000, met een maximum van € 250.000. Ook wil hij dat de curator de notariskosten vergoedt.

Uitvoerbaar bij voorraad

De voorzieningenrechter wijst erop dat de rechtbank Overijssel de conservatoire beslagen heeft opgeheven. Dit is ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dat betekent volgens de voorzieningenrechter maar één ding: de beslagen gelden niet meer. Dat de curator hiertegen in hoger beroep wil gaan, is dan niet van belang. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent immers dat het vonnis direct moet worden uitgevoerd, ook al wordt hoger beroep aangetekend. Pas als het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd, dan herleven de beslagen.

Beslagen doorhalen

Hoewel de beslagen feitelijk niet meer bestaan, wordt dit in de praktijk anders beleefd. Daarom draagt de voorzieningenrechter de curator op om de beslagen alsnog door te halen. De dwangsom die de bestuurder eiste, vindt de rechter passend, maar stelt het maximum op € 200.000. Dat vindt de voorzieningenrechter ‘een goede prikkel’, omdat de curator al eerder geen uitvoering gaf aan een rechterlijk vonnis. Ook doet dit bedrag recht aan de waarde van de inbeslaggenomen auto’s, waarover de bestuurder nu al maanden niet kan beschikken. Tot slot veroordeelt de rechtbank de curator in het betalen van de notariskosten die de bestuurder eerder had gemaakt.