Oneerlijke concurrentie bij overnames en aanbesteden wordt nu aangepakt

Watsonlaw_Verordening_Buitenlandse_Subsidies_RFS

Oneerlijke concurrentie bij overnames en aanbesteden wordt nu aangepakt

Oneerlijke concurrentie van bedrijven die profiteren van subsidies uit niet-EU landen behoort binnenkort tot het verleden. Daarmee worden Nederlandse en andere EU-ondernemers beter beschermd. Ook komt er vanaf begin 2023 een meldplicht voor én toezicht op grotere overnames en aanbestedingen op de Europese markt.

Dat wordt geregeld in de Verordening Buitenlandse Subsidies (RFS). Nederland nam het initiatief voor deze wetgeving, omdat een ongelijk speelveld een toenemend probleem vormt en zo Europese ondernemers belemmert in hun inkomsten en groeikansen. Met deze nieuwe regelgeving wordt oneigenlijke overheidssteun aangepakt en wordt het speelveld bij overnames en aanbestedingen eerlijker.

Marktverstoring

Om marktverstoring aan te pakken wordt een meldplicht ingevoerd. Die geldt voor subsidies bij overnames waarbij het over te nemen bedrijf een omzet van meer dan 500 miljoen euro heeft en de subsidie meer dan 50 miljoen euro bedraagt. Ook komt er een meldplicht voor subsidies bij inschrijving op een aanbesteding met een geraamde waarde van meer dan 250 miljoen euro. Tot slot krijgt de Europese Commissie de bevoegdheid om achteraf subsidies te onderzoeken in alle marktsituaties, ook bij overnames en aanbestedingen die niet boven de drempels uitkomen. Wie niet meewerkt aan een dergelijk onderzoek of vervalste informatie verstrekt, loopt het risico op boetes of moet de concurrentieverstoring terugdraaien. Onderzoeken kunnen ook worden gedaan naar overheidssteun die in het verleden is verstrekt.