Nieuwe wet maakt opzetten maatschap en vof makkelijker

Nieuwe wet maakt opzetten maatschap en vof makkelijker

Er komen nieuwe regelingen die betrekking hebben op de maatschap en de vennootschap onder firma (vof). Die gaan over het starten van zo’n bedrijf, de rol van de vennoten, de rechtspersoonlijkheid en betere waarborgen voor schuldeisers.

De regelingen voor personenvennootschappen – de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv) – dateren nog uit de 19e eeuw. Hedendaagse personenvennootschappen kunnen daarmee niet meer goed uit de voeten. In 2019 is een consultatie gehouden over een eerdere ontwerpregeling van de Wet modernisering personenvennootschappen. Reacties daarop zijn in de nieuwe ontwerpregeling verwerkt.

Duidelijk en eenvoudig

De nieuwe regeling voor personenvennootschappen moet bijdragen aan de zekerheid voor het handelsverkeer en passende waarborgen bieden voor vennoten en schuldeisers. De wet regelt de toe- en uittreding van vennoten, vertegenwoordiging van de personenvennootschap en de rechtsverhouding tussen de vennoten. Met deze wet moet het makkelijker worden met ondernemingsactiviteiten te starten en deze voort te zetten. Dat kan onder andere omdat het eenvoudiger wordt om goederen op naam van de personenvennootschap te zetten. Voor schuldeisers is het belangrijk dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de personenvennootschap.

Rechtspersoonlijkheid

Het ontwerpwetsvoorstel maakt onderscheid tussen openbare en stille personenvennootschappen. Is een personenvennootschap ‘openbaar’, dan heeft deze rechtspersoonlijkheid. Bij een stille personenvennootschap geldt dat niet. Voor het aangaan van een personenvennootschap en voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een openbare personenvennootschap hoeft de notaris niet te worden bezocht. Wel is een notariële akte vereist bij omzetting van een openbare personenvennootschap in een naamloze of besloten vennootschap, en andersom. De vof en maatschap zoals we die nu kennen verdwijnen, de huidige commanditaire vennootschap blijft bestaan. Reeds bestaande vof’s en maatschappen kunnen zich wel zo blijven noemen.
De einddatum van de consultatie is 10 februari 2023.