Financieringsvoorbehoud bij koop van een woning, waar moet je op letten?

Watsonlaw_Financieringsvoorbehoud_koop_woning

Financieringsvoorbehoud bij koop van een woning, waar moet je op letten?

Het financieringsvoorbehoud geeft de koper een aantal weken de tijd om de financiering rond te krijgen. Lukt het de koper niet om een hypotheek te krijgen, dan kan hij de koopovereenkomst binnen de afgesproken termijn ontbinden. Als een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt geweigerd, en de kopers nemen de woning niet af, dan riskeren zij een boete van 10% van de koopprijs. Daarnaast kan de verkoper de koper aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt door de tekortkoming in de nakoming. Waar let je op bij het opstellen van een financieringsvoorbehoud en hoe zorg je ervoor dat je aan de voorwaarden voor het ontbinden voldoet? Wij leggen het uit.

Financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst

Het financieringsvoorbehoud is de mogelijkheid van de koper om de koop te ontbinden als het hem niet lukt om de financiering van de aankoop bij een erkende financiële instelling rond te krijgen. De reden waarom dit voorbehoud wordt opgenomen is omdat de drie dagen bedenktijd die je krijgt nadat je de koopoverkomst hebt gesloten, vaak te kort is om de financiering van de woning rond te krijgen. Het financieringsvoorbehoud geeft de koper de tijd om de financiering te regelen.

Bij het opstellen van het financieringsvoorbehoud is het van belang om een termijn op te nemen die voldoende tijd biedt om de hypotheek aan te vragen. Meestal wordt er gekozen voor een termijn van zes tot acht weken. Daarnaast staat er op welke manier de koper er een beroep op kan doen, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Verder wordt er vaak opgenomen waarvoor er financiering wordt aangevraagd en onder welke voorwaarden deze verstrekt moet worden, bijvoorbeeld een bepaald rentepercentage. Een financieringsvoorbehoud kan stilzwijgend overeengekomen worden, maar vanwege de bewijslast raden wij aan om het voorbehoud schriftelijk op te nemen in de overeenkomst.

Beroep doen op het financieringsvoorbehoud

Als de koper een beroep doet op het financieringsvoorbehoud dan moet hij dit gedocumenteerd kunnen aantonen: het is de verplichting van de koper om aan te tonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen. Uit de rechtspraak volgt dat hij moet kunnen bewijzen dat hij bij meer dan één geldverstrekker is afgewezen voordat hij zich op de ontbindende voorwaarde kan beroepen. Daarnaast dient de koper zich binnen de afgesproken termijn op het financieringsvoorbehoud te beroepen. Zorg ervoor dat je het tijdige beroep op de ontbindende voorwaarde aantoonbaar kan maken, bijvoorbeeld omdat je dit per aangetekende brief hebt gedaan. Onderbouw het beroep op het financieringsvoorbehoud door zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen.

Conclusie

Het financieringsvoorbehoud geeft de koper de mogelijkheid om de koop te ontbinden als het hem niet lukt om binnen de afgesproken termijn een hypotheek af te sluiten. Of je een geslaagd beroep kan doen op het financieringsvoorbehoud hangt af van de afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt en de inspanningen die je hebt gedaan om een hypotheek te krijgen. Heb je vragen over het (opstellen van) het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst of over het beroep doen op het voorbehoud? Neem dan contact op met een van onze advocaten.