De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt wellicht toch opgeschoven.

WatsonLaw_omgevingswet_roadmap

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt wellicht toch opgeschoven.

In april 2021 informeerde demissionair minister Ollongren de Eerste Kamer over de uitwerking van de roadmap Route2022. De activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zijn in de roadmap in beeld gebracht.

Uit een bericht van Binnenlands bestuur blijkt echter dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 onzeker is. Minister Ollongren heeft nog geen overeenstemming bereikt over de definitieve invoeringsdatum met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen.

De Eerste Kamer uit zorgen over de haalbaarheid van de invoeringsdatum per januari 2022, vooral vanwege de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), een cruciaal onderdeel in de nieuwe wetgeving. De minister gaf aan dat er daarom eerst aan een aantal randvoorwaarden moest worden voldaan voordat de wet van kracht kan worden. Deze voorwaarden gaan met name over de werking van het DSO.