Omgevingswet: kamerbrief van 26 februari met de Roadmap Route 2022

WatsonLaw_omgevingswet_roadmap

Omgevingswet: kamerbrief van 26 februari met de Roadmap Route 2022

Minister Ollongren heeft de Eerste Kamer per brief geïnformeerd over de uitwerking van de roadmap Route2022. In deze roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 in beeld gebracht. In de roadmap zijn alle activiteiten die bijdragen aan de vijf criteria die minimaal nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgenomen. In het kritieke pad staan alle cruciale activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van de minimale criteria. Bij elk criterium staan de drie sporen: de landelijke voorziening van het DSO, van de software van de leveranciers en van de bevoegde gezagen. Daarnaast wordt er nagedacht over alternatieve routes als er onverhoopt toch niet aan een hoofdroute kan worden voldaan.