Curator schrijft te veel uren? Klagen kan bij de rechter-commissaris

Watsonlaw_urendeclaratie_curator

Curator schrijft te veel uren? Klagen kan bij de rechter-commissaris

Een man wiens bedrijf failliet is verklaard vindt dat de curator te veel uren heeft gedeclareerd. Kan hij de urenspecificatie inzien en aanvechten?

Als het faillissement van een bedrijf wegens gebrek aan baten wordt opgeheven, wil de eigenaar weten hoeveel uren de curator eigenlijk in het faillissement heeft gestoken. Het salaris van de curator lijkt hem te hoog en hij vindt het verdacht dat de curator plots meer uren is gaan schrijven in de periode dat de overwaarde van de woning, na de verkoop, de boedel is toegekomen.

Niet openbaar

De rechtbank Limburg wijst dit verzoek om de urenregistratie af. In de zogenoemde Recofa-richtlijnen is geregeld dat tijdregistraties niet openbaar zijn en dat de rechter-commissaris erop toeziet dat de curator een juiste urendeclaratie indient. En deze zijn in deze casus al goedgekeurd. Bovendien heeft de curator zijn uren wel aan de man toegelicht. De ontstane twijfel aan de juistheid van de urenregistratie is onvoldoende onderbouwd.

Rechtmatig belang

In hoger beroep herhaalt de man zijn eis: inzage in de urenspecificatie. Het hof ’s-Hertogenbosch moet beoordelen of hij daarvoor een rechtmatig belang heeft. De man vindt van wel. Als uit de urenspecificatie blijkt dat de werkzaamheden niet juist zijn geregistreerd en daarmee een te hoog bedrag (het salaris van de curator) in mindering is gekomen op de boedel (waardoor er minder overbleef voor de schuldeisers), heeft de curator jegens hem onrechtmatig gehandeld.

Taak voor de rechter-commissaris

Het hof oordeelt dat de man nader had moeten concretiseren welke werkzaamheden de curator niet zou hebben verricht of niet zou hebben moeten verrichten. Dat heeft hij niet gedaan, waardoor er geen grond is zijn verzoek in te willigen. Wat voor het hof ook een rol speelt is de verklaring van de curator: als zijn salaris tien procent lager zou zijn uitgevallen, dan had dit geen invloed gehad op de afwikkeling van het faillissement. De omvang van de boedel was zelfs lager dan het bedrag waarop de curator volgens de rechtbank recht zou hebben. Wat de man kennelijk wil is een herbeoordeling van het salaris van de curator, maar dat is de taak voor de rechter-commissaris. Tegen de vaststelling van dat salaris door de rechter-commissaris kan beroep worden aangetekend, maar die specifieke rechtsgang heeft de man niet benut.
Wie alleen twijfelt aan de urenregistratie van de curator of vermoedt dat te veel uren zijn geschreven en dat niet nader onderbouwt, heeft onvoldoende rechtmatig belang. De man krijgt geen inzage in de urenspecificatie van de curator.