Coface/Intergamma in de praktijk: schipperen tussen rechtszekerheid en financierbaarheid.

Coface/Intergamma in de praktijk: schipperen tussen rechtszekerheid en financierbaarheid.

De auteurs analyseren naast het juridisch kader ook de gepubliceerde feitenrechtspraak die is gewezen na het standaardarrest Coface/Intergamma, waarin de Hoge Raad de zogenaamde uitlegregel heeft geïntroduceerd, alsmede de nadien verschenen literatuur. Verder hebben ze gesprekken gevoerd met partijen die in de praktijk te maken hebben met dergelijke bedingen en is nagegaan hoe de uitlegregel in de praktijk uitwerkt.

Lees hier het artikel.

Door: W.J.G. Smits & T. Hekman.