Bedrijf in zwaar weer? Bestuurder mag toch management fees aan zichzelf toekennen

bedrijf_in_zwaar_weer

Bedrijf in zwaar weer? Bestuurder mag toch management fees aan zichzelf toekennen

Mag een bestuurder van een BV management fees aan zichzelf toekennen en tegelijk vorderingen van een ex-medewerker onbetaald laten? Zijn die fees niet buitensporig, dan moet dat kunnen, oordeelde de rechtbank. Maar ook nog bonussen opstrijken, dat gaat te ver.

Een werkneemster werkt op basis van een arbeidsovereenkomst bij een trustkantoor. Deze BV kent één bestuurder, die ook enig aandeelhouder is. Op enig moment besluit de bestuurder zijn vennootschap te liquideren en levert hij de trust-licentie in bij De Nederlandsche Bank. Uiteindelijk gaat de liquidatie niet door.

Vergoedingen

Wel wordt de arbeidsovereenkomst met de medewerker opgezegd. De kantonrechter stelt vast wat deze nog moet krijgen: een transitievergoeding (€ 4.759 bruto), en vergoedingen voor het inbrengen van klanten (€ 22.666), voor telefoonkosten en voor 68 openstaande vakantiedagen, en tot slot pensioenbijdragen. Dat alles wordt niet betaald, de medewerker daagt de bestuurder voor de rechtbank Den Haag.

Aansprakelijk

Daar blijkt dat de bestuurder in de maanden voorafgaand aan de voorgenomen liquidatie bedragen aan zichzelf heeft toegekend. Zo nam hij veertien keer een ‘management fee’ op van € 6.610. De medewerker vindt dat de bestuurder op die manier onrechtmatig heeft gehandeld. Door ‘verhaalsfrustratie’ en ‘selectieve wanbetaling’ kan hij de vorderingen van de medewerker niet meer betalen, terwijl de BV er al lange tijd van op de hoogte was dat zij geld tegoed had. De bestuurder pakte het geld, voor haar was er niets meer over. Maar is de bestuurder daarvoor aansprakelijk?

Selectieve wanbetaling

Voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor de schade die het gevolg is van tekortschieten door de vennootschap geldt een hoge drempel. Aansprakelijkheid is pas aan de orde als de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld als deze wist – of behoorde te begrijpen – dat door zijn handelwijze de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Zo kan een bestuurder aansprakelijk zijn vanwege selectieve wanbetaling, als zijn handelen zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Was hier sprake van selectieve wanbetaling?

Niet buitensporig

Duidelijk is dat de bestuurder managementvergoedingen aan zichzelf heeft betaald. Dat is niet vreemd: hij had ervoor gewerkt en op grond van de managementovereenkomst had hij er recht op. Het bedrag (veertien keer € 6.610) vindt de rechtbank niet buitensporig. Het is hetzelfde bedrag dat de medewerker iedere maand kreeg. Die betalingen zijn dus niet onrechtmatig.

Onrechtmatige betalingen

Andere betalingen zijn dat echter wel. Zo ontving hij bijna € 18.000 aan ‘verrekening opslag werkgeversaandeel sociale lasten’. Dat kan niet kloppen, zegt de rechtbank: hij werkte op basis van een managementovereenkomst, van werkgeverschap – en dus van sociale lasten – was geen sprake. Deze betalingen zijn, enkele dagen voor de liquidatie, onrechtmatig aan de vennootschap onttrokken. Ook bonustoeslagen van € 9.500 accepteert de rechtbank niet, nu het bedrijf financieel in zwaar weer verkeerde.

De bestuurder had ervoor moeten zorgen, aldus de rechtbank, dat zijn persoonlijke belang bij betalingen aan zichzelf niet boven het belang van de medewerker zou gaan. Er is in totaal € 32.211 aan de bestuurder uitgekeerd, wat ten koste is gegaan van de medewerker. Dit bedrag moet de bestuurder alsnog aan zijn oud-medewerker betalen.