Aankondiging executieverkoop voortaan online

Watsonlaw_Executieverkoop_online

Aankondiging executieverkoop voortaan online

Sinds 1 oktober jl. is de gerechtsdeurwaarder verplicht de executieverkoop via internet te aan te kondigen, als het beslag op of na 1 oktober 2020 is gelegd. Reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat executieverkopen van in beslag genomen roerende zaken bij een breder publiek bekend worden.


Via www.kbvg.nl/executieverkopen worden executieveilingen aangekondigd. Gerechtsdeurwaarders mogen de verkopen daarnaast ook op hun eigen website aankondigen. Bij de aankondiging staat waar en hoe laat de openbare verkoop plaatsvindt. Deze verkoop mag online plaatsvinden: in dat geval dient aangekondigd te worden via welke website de verkoop plaatsvindt en in welke periode er geboden kan worden.