Wettelijke handelsrente vanaf 1 juli naar 12%

Watsonlaw_wettelijke_rente

Wettelijke handelsrente vanaf 1 juli naar 12%

Met ingang van 1 juli 2023 bedraagt de wettelijke rente voor handelstransacties 12%. Op 1 januari 2022 was deze nog 8%.

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die na een aankoop het bedrag niet betaalt. Onbetaalde vorderingen mogen met wettelijke rente worden verhoogd. Daarvan bestaan er twee soorten: wettelijke rente voor handelstransacties en niet-handelstransacties. Op grond van de wet moet dehoogte van de wettelijke rente ieder half jaar worden beoordeeld op basis van de officiële rente van de Europese Centrale Bank. Die is sinds de vorige verhoging meer dan 2% gestegen. Daarom stijgt de wettelijke rente nu ook met2%.

Wettelijke consumentenrente

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren. Die rente geldt voor consumenten die iets op rekening kopen bij een winkel, een dienst afnemen bij een bedrijf (en deze niet betalen) of als inwoners nog een schuld hebben bij hun gemeente. Deze rente is vanaf 1 juli 2023 6%.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven onderling. Daarbij kan worden gedacht aan een vordering van een groothandel op een winkel, een gemeente op een aannemersbedrijf maar ook aan overheden en overheidsinstanties onderling. Deze rente is vanaf 1 juli 2023 12%.

Rente op krediet

Op 1 juli 2023 ging de rente op krediet omhoog van 12% naar 14%. De maximale rente bestaat immers uit de wettelijke rente met een opslag van acht procentpunten. Omdat de wettelijke rente stijgt van 4% naar 6%, wordt de maximale kredietrente automatisch 14%.