Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Watsonlaw_Wtmo

Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Eind november is de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het conceptwetsvoorstel strekt ertoe dat maatschappelijke organisaties grote donaties openbaar maken. Voor stichtingen die niet verplicht zijn om hun jaarrekeningen te publiceren wordt het verplicht om de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken. Het kabinet wil ongewenste invloed op de Nederlandse politiek, maatschappelijke en religieuze organisaties, via buitenlandse geldstromen, tegengaan. Burgemeesters en het Openbaar Ministerie krijgen een inzagerecht in donaties die van buiten de Europese Unie komen. Zij mogen gebruikmaken van het inzagerecht als daar gegronde redenen voor zijn. In een eerder conceptwetsvoorstel was er een verplichte openbaarmaking van de naam en woonplaats van de donateur bij een gift boven €15.000. Deze verplichting is vervallen.