Wetsvoorstel turboliquidatie zorgt voor verbetering rechtspositie schuldeisers

Watsonlaw_Turboliquidatie

Wetsvoorstel turboliquidatie zorgt voor verbetering rechtspositie schuldeisers

De minister voor Rechtsbescherming heeft eind 2019 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij een wetsvoorstel voorbereidt op het gebied van turboliquidatie van rechtspersonen. De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een besloten vennootschap op te heffen en dit is toegestaan als er geen baten zijn. De procedure bestaat uit een aandeelhoudersbesluit en het invullen van een formulier en dat opsturen naar de Kamer van Koophandel. Voor het opheffen is geen vereffeningsprocedure nodig.

Het blijkt dat er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot turboliquidatie en daarom wil de minister de rechtspositie van schuldeisers verbeteren. De minister wil de positie verbeteren door strenge vereisten te stellen aan de turboliquidatie:

  • Het bestuur dient een slotbalans op te stellen en te deponeren bij het handelsregister.
  • In de bijgevoegde bestuursverklaring staat waarom baten ontbreken. Indien van toepassing, worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst.
  • Het bestuur draagt zorg voor de algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening. Hierbij staat vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  • Voordat de rechtspersoon in het handelsregister wordt doorgehaald dienen de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij een ontheffing geldt.