Wetgeving tegen nepreviews in de maak

Watsonlaw_Wetgeving-tegen-nepreviews-in-de-maak

Wetgeving tegen nepreviews in de maak

Onlangs is er een concept wetsvoorstel gepubliceerd voor de handhaving van de regels voor consumentenbescherming. De regels worden gemoderniseerd en de mogelijkheden voor handhaving worden verbeterd. Zo komt er een verbod op het (laten) plaatsen van nepreviews. De regels worden tegelijkertijd in de hele EU ingevoerd. Staatssecretaris Mona Keijzer gaf aan dat informatie op sociale media, digitale platforms en webwinkels geregeld onvolledig, onduidelijk of zelfs misleidend is. Het doel van de nieuwe consumentenbescherming is om de economie eerlijker te maken.

Online handelaren moeten consumentenbeoordelingen gaan controleren op echtheid. Daarnaast wordt het verboden om nepreviews te plaatsen of te laten plaatsen. Online handelaren moeten de consument informeren over de manier waarop zij controleren of reviews afkomstig zijn van hun klanten. Als een online handelaar nepreviews plaatst heeft de consument het recht om de overeenkomst te vernietigen. De handelaar is in dat geval verplicht om de koopsom terug te betalen en in sommige gevallen is de handelaar aansprakelijk voor de geleden schade. Daarnaast krijgt de ACM de mogelijkheid tot handhaving en het opleggen van boetes.