Wet elektronische publicaties treedt per 1 juli 2021 in werking

Watsonlaw_Wet_Electronische_Publicaties

Wet elektronische publicaties treedt per 1 juli 2021 in werking

De Wet elektronische publicaties (Wep) treedt op 1 juli 2021 in werking. De regels voor publicatie van regelgeving en (voorgenomen) besluiten van decentrale overheden worden gewijzigd. Bestuursorganen zijn voortaan verplicht om alle officiële publicaties te plaatsen op de website officielebekendmakingen.nl. Burgers kunnen de algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid daardoor op één website raadplegen.