Voortgang Omgevingswet

Watsonlaw_minister-ollongren

Voortgang Omgevingswet

Demissionair minister Ollongren heeft op 17 december 2020 in een kamerbrief aangegeven dat zij vertrouwen heeft in een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Begin januari 2021 bleek echter dat er in de Eerste Kamer nog grote zorgen heersten, omdat de ICT nog niet op orde is en omdat de kosten uit de hand lijken te lopen. Ollongren ging daarover in debat met de Eerste Kamer en heeft per brief gereageerd op de bezwaren. Zij wil nu de senaat de tijd geven om te debatteren over de wet. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit over invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022.