Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Watsonlaw_Verruiming-mogelijkheden-tot-het-verbieden-van-rechtspersonen

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt verruimd. De Eerste Kamer heeft in juni 2021 ingestemd met een wetsvoorstel dat rechters meer mogelijkheden geeft om antidemocratische en ondermijnende organisaties te verbieden en ontbinden. De regering wil radicale of extremistische organisaties, waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde, stevig aanpakken.

Als er strijd is met de openbare orde, dan dit kan leiden tot een verbodenverklaring en ontbinding. Rechters kunnen al tijdens de procedure bevelen om activiteiten van een organisatie stop te zetten. Het niet nakomen van dit rechterlijk bevel wordt strafbaar. Als een rechtspersoon verboden wordt dan kunnen leidinggevenden een bestuursverbod van drie jaar of meer krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat zij hun activiteiten voort kunnen zetten in een andere organisatie.