STO: nieuwe vorm van financiering door het tokenizen van aandelenkapitaal