Ook grote bedrijven moeten jaarrekening digitaal indienen

Watsonlaw_standard_business_reporting

Ook grote bedrijven moeten jaarrekening digitaal indienen

Als het aan de minister van Economische Zaken en Klimaat ligt, gaan alle bedrijven met rechtspersoonlijkheid hun jaarrekening digitaal deponeren. Dat moet geschieden via Standard Business Reporting (SBR), de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes.
 
Kleine ondernemingen leveren hun stukken zo al aan sinds 2016, middelgrote sinds 2017 en nu worden ook de 2.500 grootste Nederlandse rechtspersonen verplicht hun jaarrekening digitaal aan te bieden. Dat betreft bedrijven met een activawaarde van meer dan € 20 miljoen, of een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen of die meer dan 250 werknemers hebben. De nieuwe manier van deponeren gaat volgend jaar in. Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest. Beursgenoteerde bedrijven zijn sinds boekjaar 2021 verplicht om elektronisch te deponeren via de AFM.

Transparantie en toegankelijkheid

Voor ondernemers moet dit vooral gemak (door de eenduidigheid) opleveren, waarbij ook nog eens minder fouten worden gemaakt. Ook verbetert deze wijze van deponeren de kwaliteit van de rapportages. Verder zal het leiden tot een betere transparantie en toegankelijkheid van informatie voor ondernemers, én het moet zorgen voor een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Dat laatste wordt geschat op jaarlijks € 8,4 miljoen.

Inhoud en toegang

De nieuwe deponeringsregels staan in het Besluit elektronische deponering handelsregister. De Raad voor de Jaarverslaggeving, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, softwareleveranciers, werkgeversbond VNO-NCW en de Kamer van Koophandel werken samen met het ministerie om dit besluit verder in te vullen. Deze wijziging zorgt ervoor dat alleen de manier van indienen verandert, niet de inhoud van of de toegang tot bedrijfsgegevens.