Nieuwsberichten

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Schuldeisers krijgen dan bij een ‘turboliquidatie’ meer mogelijkheden om te beoordelen of het bedrijf dat aan hen nog moet betalen, hen niet benadeelt. Ook weten ze dan beter of ze stappen kunnen ondernemen. Een...

Voorheen hadden ondernemers zeer beperkte mogelijkheden om (buiten de WHOA) met het UWV tot een gedeeltelijke kwijtschelding van NOW-schulden te komen. Het UWV heeft het beleid nu aangepast, zodat kwijtschelding van NOW-schulden onder voorwaarden mogelijk is. In de praktijk is dit een belangrijke verbetering...

Enkele jaren geleden zijn drie wetten in werking getreden om het faillissementsrecht aan te passen. Dat was nodig, omdat de Faillissementswet dateert van 1896 – en daar werken we nog steeds mee. Twee van die drie wetten zijn nu geëvalueerd. De Wet versterking positie curator (2017)...

Op 1 september 2023 werd de Mobiliteitsrichtlijn in Nederland van kracht. Deze richtlijn biedt één Europees kader voor grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting. Ook wordt herstructurering in Nederland binnen een concern vergemakkelijkt. Op dit moment zijn grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen – de zogenoemde grensoverschrijdende verrichtingen...

De politiek komt maar niet tot een besluit over een centraal aandeelhoudersregister. Daarover is al in 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Ook het huidige demissionaire kabinet zal hierover geen knopen doorhakken, zo is de verwachting. Nu gebeurt de registratie van aandeelhouders nog door verschillende partijen. Dit geeft...

In de eerste twee jaren dat de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) van kracht is, deden rechtbanken ruim driehonderd uitspraken. Bij veel bedrijven in financiële problemen kon zo een faillissement worden voorkomen. Dat blijkt uit het eerste Whoa-jaarverslag over de jaren 2021 en 2022. De Wet...

De schuldhulpverlening gaat flink op de schop. Zo wordt de termijn dat iemand in de Wsnp zit (Wet schuldsanering natuurlijke personen) gehalveerd. Goed nieuws voor schuldenaren, mogelijk minder prettig voor schuldeisers. De wijzigingen die in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden doorgevoerd, zorgen ervoor dat...