Nieuwe regels voor EU-crowdfunding

Watsonlaw_EU-crowdfunding

Nieuwe regels voor EU-crowdfunding

Begin oktober 2020 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het wetsvoorstel over gemeenschappelijke regels voor Europese crowdfundingplatforms. Verandering in de bestaande regels is dat het maximale bedrag dat mag worden opgehaald met crowdfunding wordt verdubbeld naar € 5 mln. Daarnaast mogen crowdfundingplatforms na inwerkingtreding van de wet in alle Europese lidstaten actief zijn.

Er geldt een overgangsregime van een jaar: eind 2021 wordt de nieuwe wet van kracht. Als de nieuwe wet van kracht is, dienen platforms ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van IT en governance. Daarnaast zijn ze verplicht om een buffer te hebben van een kwart van de jaarlijkse kosten. Ook dienen platforms ervoor te zorgen dat de risico’s van investeerders verlaagd worden. Officiële betalingsinstellingen gaan de geldstromen beheren. Controle op de naleving van de regels wordt gedaan door lokale toezichthouders, in Nederland is dat de AFM.