Nieuwe rechtsvorm biedt kansen aan maatschappelijk ondernemers

Watsonlaw_Nieuwe-rechtsvorm-biedt-kansen-aan-maatschappelijk-ondernemers-

Nieuwe rechtsvorm biedt kansen aan maatschappelijk ondernemers

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de introductie van de maatschappelijke BV aangekondigd. Dit is een aparte juridische erkenning voor ondernemers die zich willen inzetten voor sociale doelen. Het kabinet werkt het plan voor een wet met de criteria om een organisatie te kunnen inschrijven als een maatschappelijke BV in de komende periode uit.

De maatschappelijke BV wordt in het leven geroepen voor organisaties en ondernemers die zich inzetten op gebied van bijvoorbeeld zorg, klimaat of het verbeteren van de positie van werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Tweede Kamerlid Eppo Bruins geeft aan dat het voor veel maatschappelijk ondernemers niet eenvoudig is om de bedrijfsactiviteiten in de bestaande typen rechtspersonen te vatten en dat er daarom gewerkt wordt aan een nieuwe juridische vorm. Wanneer een maatschappelijke onderneming voor de rechtsvorm BV kiest, dan krijgt deze bij het aangaan van leningen en aanbestedingen steeds de vraag waarom het rendement zo laag is. Kiest een maatschappelijke onderneming voor de rechtsvorm stichting, dan is het aantrekken van kapitaal mogelijk lastig vanwege de commerciële opzet.

Daarnaast wil de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers verbeteren, bijvoorbeeld door het begeleiden van deze ondernemers bij vragen over wet- en regelgeving. En door het oprichten van de werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd. Tevens wil het kabinet dat de overheid maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.