Digitale oprichting besloten vennootschap (bv)

Watsonlaw_digitale_oprichting_besloten_vennootschap

Digitale oprichting besloten vennootschap (bv)

Volgens een Europese richtlijn moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om een bv online op te richten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft uitstel gekregen voor de invoering hiervan. Per wanneer een bv in Nederland digitaal kan worden opgericht is nog niet duidelijk. Wel is er onlangs een conceptwetsvoorstel digitale oprichting bv  voor consultatie gepubliceerd. Het online oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte, door middel van een digitale audio-videoverbinding, tenzij er een vermoeden bestaat van identiteitsfraude of als er twijfel is over de handelingsbekwaamheid van de oprichter.