Digitaal oprichten van BV is binnenkort mogelijk

Watsonlaw_digitaal_bv_oprichten_notaris

Digitaal oprichten van BV is binnenkort mogelijk

Het wordt mogelijk een BV digitaal op te richten. Wie dat wil doen, hoeft niet meer langs bij de notaris. Oprichting van de BV kan dan via een beeldverbinding, met een digitale notariële akte.

Het is nu al mogelijk om op afstand, via audiovisuele hulpmiddelen, een notariële akte te passeren. Dat kan op grond van de Tijdelijke wet COVID-19. Dit is echter een tijdelijke crisismaatregel en geen blijvende voorziening. Een structurele mogelijkheid wordt geregeld via aanpassingen van de Wet op het notarisambt en het Burgerlijk Wetboek.

Digitale identificatie

Volgens het wetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem (een ‘centraal passeerplatform’) verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie digitaal worden bewaard. Dit platform is sinds juli 2021 klaar. Notarissen oefenen er sinds maart 2022 mee, in een speciale kennisbank en proeftuin. Voor de oprichting kan gebruik worden gemaakt van een modelakte maar maatwerkmodellen kunnen ook worden gebruikt.

Identiteitsfraude

Als de notaris vermoedt dat sprake is van identiteitsfraude, of als de notaris twijfelt of de persoon die de BV wil oprichten wel handelingsbekwaamheid is, dan kan hij weigeren de oprichting van de BV online te doen. Dan moet de oprichter wel in levenden lijve voor de notaris verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer de wetswijzigingen ingaan.