De curator en de huurovereenkomst: van slakkengang naar ratrace!

De curator en de huurovereenkomst: van slakkengang naar ratrace!

De auteur gaat uitgebreid in op arresten over huuropzegging door de curator, waaronder het zeer recente arrest Hansteen/Verwiel q.q. Vervolgens schetst de auteur het verschil tussen de situatie dat de curator de huurovereenkomst heeft opgezegd en het geval dat de verhuurder de overeenkomst ontbindt.

Lees hier het artikel.

Door: W.J.G. Smits.