Crypto-gaming, behendigheidsspellen of een online gokindustrie?

crypto-gaming

Crypto-gaming, behendigheidsspellen of een online gokindustrie?

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk. Allemaal zeer goede beoefenaars van de voetbalsport en daarmee dus ook hoog beoordeelde virtuele voetballers in het wereldberoemde voetbalspel ‘FIFA’. De meest populaire speelmodus in dit virtuele voetbalspel is FIFA Ultimate Team (FUT). In FUT kunnen spelers van het spel hun eigen team samenstellen waarmee zij kunnen spelen. Dit is mogelijk door spelers te kopen op de virtuele markt in het spel, of door het openen van ‘packs’. Deze packs zijn ‘lootboxes’ waarvan de koper niet zeker weet wat de inhoud gaat zijn. Het openen van lootboxes is een mogelijkheid die ook veel wordt geboden voor het verkrijgen van NFTs in de crypto-gaming industrie. Met door behendigheid verkregen in-game munten is het voor spelers van deze spellen mogelijk een lootbox te kopen, met de hoop dat de inhoud daarvan een waardevolle toevoeging binnen het spel vertegenwoordigt.

Lootboxes in opspraak

De mogelijkheid van het openen van lootboxes is in 2020 in opspraak gekomen wanneer de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) oordeelde dat Electronic Arts Inc. (EA) met het aanbieden van packs binnen FUT een kansspel aanbood, waarvoor een vergunning vereist is. Aan EA werd om deze reden een boete opgelegd om deze activiteit per direct te staken. Dit liet zij echter niet zomaar gebeuren en daarom heeft zij doorgeprocedeerd tot uiteindelijk op 9 maart 2022 uitspraak is gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De beoordeling

De rechter heeft geoordeeld dat EA met het aanbieden van lootboxes geen kansspel aanbiedt waarvoor een vergunning benodigd is. De rechter overwoog hiervoor dat het openen van lootboxes binnen FUT niet als een opzichzelfstaand spel kan worden beschouwd, maar onderdeel uitmaakt van een behendigheidsspel en enkel een kanselement daaraan toevoegt. Daarnaast heeft de rechter meegenomen in haar beslissing dat hoewel accounts in het virtuele voetbalspel buiten het spel worden verhandeld, dit niet gebeurt met de specifieke inhoud van een lootbox. Met deze uitspraak geeft de rechter dus twee duidelijke punten voor de beoordeling van lootboxes als kansspel.

Aandachtspunten voor de crypto-gaming industrie

Waar moeten ontwikkelaars van de almaar populairder wordende ‘play-to-earn’ cryptogames nu op letten met het aanbieden van lootboxes, zodat zij niet op de radar van de KSA belanden? Om te kunnen beoordelen of de NFT-lootboxes in een cryptogame kwalificeren als kansspel dient een aantal criteria langs te worden gelopen.

Opzichzelfstaand spel
Het openen van lootboxes mag niet als een opzichzelfstaand spel worden beschouwd. Het dient onderdeel te zijn van een groter geheel dat niet op kans gebaseerd is. Bij FUT heeft de rechter dit als zodanig beschouwd omdat 92% van de lootboxes verkregen werd met munten die zijn verkregen door het spel te spelen. De enkele omstandigheid dat het ook mogelijk is lootboxes te verkrijgen met geld buiten het spel verandert dit oordeel niet, zolang een aanzienlijke meerderheid door behendigheid in het spel wordt verkregen.

Lootbox omgeving
Ook de omgeving waarin de lootboxes kunnen worden geopend heeft invloed op de kwalificatie. Hoewel het openen van de lootboxes binnen FUT niet tijdens de wedstrijden gebeurde, was dit wel in dezelfde virtuele omgeving. De rechter gebruikt dit als argument voor de onzelfstandigheid van het openen van lootboxes als spel.

Verhandeling op de zwarte markt
Een ander argument voor de kwalificatie van het openen van lootboxes als een kansspel is volgens de rechter de verhandelbaarheid buiten het spel. Bij FUT is geoordeeld dat de verhandeling van gehele accounts niet voldoende indicatie geeft dat het openen van lootboxes een kansspel is, aangezien niet de specifieke inhoud van een lootbox wordt verhandeld. Mochten specifieke NFTs uit lootboxes voor geld buiten het spel worden verhandeld, dan kan dit een reden zijn om meer te gaan twijfelen aan de afwezigheid van een kansspel.

Conclusie

Deze uitspraak is een mooie uitkomst voor ontwikkelaars van cryptogames met een lootbox-element. De mogelijkheid blijft zeer aanwezig dat het aanbieden hiervan geen kansspel is, en dat hiervoor dus geen extra vergunning vereist is. Het is echter nog steeds geen zekerheid en dus ook belangrijk dat gamingstudios goed opletten dat de lootboxes in hun crypto-games binnen de grenzen blijven die hierboven zijn aangegeven.

Mocht u nog vragen hebben naar de specifieke kwalificatie van de lootboxes in uw game, neem dan vooral contact op met een van onze blockchain experts!