Team

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis. De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op...

Goed nieuws voor sommige bedrijven: hun administratieve lasten dalen nu zij geen controle van de jaarverslaggeving meer door een accountant moeten laten uitvoeren, en geen bestuursverslag meer hoeven op te stellen. Daarmee daalt ook de druk op de controle-capaciteit van accountants. Het kabinet voert met dit...

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren mogen in de toekomst geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit al tijdelijk togestaan. Veel rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Deze vergaderingen moeten...

Als een vennootschap door een intern conflict onbestuurbaar wordt, kan de rechter een bestuurder die verwijtbaar heeft gehandeld schorsen. In deze zaak doet de rechter dat niet: hij benoemt een derde, onafhankelijke interim-bestuurder. Het gaat over een tandartsenpraktijk, geleid door een man en een vrouw die...

Het nieuwe jaar betekent weer: nieuwe regels, regels die verdwijnen en regels die veranderen. Hieronder staan er enkele die relevant zijn voor ondernemers. Wettelijke rente op vorderingen gaat omhoog Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd. Wie een onbetaalde vordering heeft, mag...

Na een faillissement hebben werknemers recht op doorbetaling van het salaris. Eventueel neemt het Uwv deze verplichting over, maar dan moet een werknemer wel aantonen dat sprake is van een ‘privaatrechtelijke dienstbetrekking’. Als een bedrijf failliet gaat, lopen de arbeidsovereenkomsten in principe door: werknemers moeten blijven...

Een regeling in de statuten van een vennootschap over de overdracht van aandelen is niet in steen gebeiteld. Als de belangen van de schuldeiser dermate groot zijn, kan de rechter de statuten buiten beschouwing stellen. Wettelijke bepalingen gaan boven statutaire bepalingen. Als een vennootschap haar betalingsverplichtingen...

De recente uitspraak van de Hoge Raad heeft belangrijke implicaties voor wat tot de categorie van geldige steunvorderingen bij faillissementsaanvragen behoort. Een steunvordering kan namelijk ook bestaan uit vóór faillietverklaring verbeurde dwangsommen. De Hoge Raad overweegt dat de Hoge Raad in het ABN AMRO/Berzona-arrest niet...

Eindelijk is de datum bekend waarop ondernemers digitaal een BV kunnen oprichten. Dat kan vanaf 1 januari 2024. Het wetgevingsproces dat de digitale oprichting van een BV (DOBV) mogelijk moet maken, is al enkele maanden geleden afgerond met de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste...