Beloningen bij financiële ondernemingen gaan op de schop

bonusplafond

Beloningen bij financiële ondernemingen gaan op de schop

Op 1 januari 2023 treden nieuwe regels in werking die grote gevolgen kunnen hebben voor beloningen bij financiële ondernemingen. Zo moeten deze ondernemingen beter verantwoorden wat de verhouding is van de beloningen tot de maatschappelijke functie van de ondernemingen. Snel aandelen van het eigen bedrijf te gelde maken kan dan ook niet meer. Beloningen worden zo beter beheersbaar.
 
De nieuwe regeling heet de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). Deze wet wijzigt het beloningsbeleid zoals die is opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wnbfo bepaalt onder andere dat bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen hun aandelen en opties die deel uitmaken van de vaste beloning minstens vijf jaar niet mogen verkopen. De langetermijnbelangen van de onderneming moeten voorop staan, niet kortetermijnprikkels om snel te cashen met een aandelenverkoop. Deze regeling gaat gelden voor alle financiële ondernemingen, ongeacht of deze beursgenoteerd zijn. De regeling gaat in op 1 januari 2023 maar voor bestaande werknemers geldt een overgangsperiode van één jaar.

Verantwoorden

De nieuwe wet bepaalt ook dat financiële ondernemingen zich openbaar moeten verantwoorden hoe hun beloningsbeleid zich verhoudt tot de maatschappelijke functie van de financiële instelling. Dat geldt voor beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers.

Bonusplafond

Tot slot komt er een wijziging in het ‘bonusplafond’ voor niet-cao-personeel. Bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen kunnen een bonus krijgen die maximaal 20 procent is van de vaste beloning. Dat heet het bonusplafond. Daar kan voor niet-cao-personeel vanaf worden geweken. De afwijkingsmogelijkheid gaat met de Wnbfo slechts in uitzonderlijke gevallen gelden. Personeel dat interne controlefuncties verricht kan helemaal niet meer van het bonusplafond afwijken, en ook niet personeel dat zich rechtstreeks bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten. Ook deze regeling treedt op 1 januari 2023 in werking maar voor bestaande werknemers is dat 1 januari 2024.