Aantal faillissementen ongekend laag

Watsonlaw_WHOA_failliet

Aantal faillissementen ongekend laag

De coronacrisis zou de Nederlandse economie een enorme klap geven en veel bedrijven zouden het niet redden. Ruim een jaar geleden was de verwachting dat het aantal faillissementen enorm zou stijgen. Dat is echter niet gebeurd.

Zo spraken de rechtbanken afgelopen augustus 164 faillissementen uit – 122 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 42 natuurlijke personen (individuen). Dit zijn er 12 meer dan in juli 2021 maar 75 minder dan in augustus 2020. Vooral in juli en februari 2021 en was het aantal faillissementen ongekend laag, maar eigenlijk is dat al sinds mei 2020: twee maanden na de uitbraak van het virus in Nederland begon het aantal faillissementen scherp te dalen. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid daarbij een rol.

In de kern gezond

Rechters moeten bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden kijken. Daaronder vallen ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Rechters verklaren ondernemingen die in de kern gezond zijn niet snel failliet.

WHOA

De kans bestaat wel dat het beëindigen van de steunmaatregelen ertoe leidt dat sommige bedrijven alsnog in grote problemen komen. Dat kan ook gebeuren als de Belastingdienst de uitgestelde belastingen alsnog gaan invorderen. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig andere manieren om een bedrijf in moeilijkheden af te wikkelen. Dat kan bijvoorbeeld via een turboliquidatie. Ook de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan bedrijven helpen die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven alsnog door. Ook dat zal in de toekomst het aantal faillissementen drukken.