Ook werknemer kan werkgever failliet laten verklaren

Watsonlaw_failliet

Ook werknemer kan werkgever failliet laten verklaren

Niet alleen externe partijen, zoals leveranciers, kunnen een bedrijf failliet laten verklaren als deze niet betaalt wat is ingekocht. Ook het eigen personeel kan dat, bijvoorbeeld als salarissen niet meer worden uitbetaald. Dat merkte een taxiondernemer.

Een werknemer heeft een forse loonvordering op haar werkgever, een taxiondernemer. Het betreft het salaris over twee maanden en de eindafrekening vanwege het einde van haar dienstverband. In dat kader loopt ook een gerechtelijke procedure over de transitie- en aanzegvergoeding. De werknemer heeft geen vertrouwen meer in een betalingsregeling, haar baas heeft vaker beloftes gedaan die hij niet nakwam. Omdat de werkgever méér schulden heeft – er zijn ook opeisbare loonvorderingen van collega’s – verzoekt de werknemer de rechtbank Rotterdam de werkgever failliet te laten verklaren.

Betalingsregeling

De werkgever geeft toe dat niet alle salarissen zijn betaald. Maar hij is in de financiële problemen geraakt door omstandigheden die niet aan hem zijn te wijten, zoals de coronapandemie en de inflatie. Hij wil de problemen graag oplossen, hij wil een betalingsregeling treffen en heeft al deelbetalingen aan de werknemer verricht. Hij laat zien dat hij van goede wil is. De loonvorderingen van de collega’s staan nog niet vast omdat zij schade aan taxi’s hebben toegebracht en dat moet met hun salaris worden verrekend. De werkgever verzoekt de faillietverklaring af te wijzen.

Opgehouden te betalen

De rechtbank Rotterdam volgt de regels uit de Faillissementswet. Daarin staat dat de faillietverklaring wordt uitgesproken indien ‘summierlijk’ blijkt dat de schuldenaar (de werkgever) heeft opgehouden te betalen, dat de verzoeker – in dit geval de werknemer – een vorderingsrecht heeft én dat er meerdere schuldeisers zijn waarvan ten minste één vordering opeisbaar is. Dat alles is hier aan de hand.

Verzoek toegewezen

De rechtbank constateert dat er geen betalingsregeling tot stand is gekomen, ook al had de werkgever dat aangeboden. Dat de werkgever enkele deelbetalingen aan de werknemers heeft verricht, is niet voldoende. Het is niet gebleken dat de werkgever over voldoende middelen beschikt om alle schulden te betalen. Nu is voldaan aan de eisen uit de Faillissementswet – en de werkgever dus in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen – wijst de rechtbank het verzoek tot faillietverklaring toe.