Nepreviews en misleidende zoekresultaten wettelijk verboden

Watsonlaw_consumentenbeoordelingen

Nepreviews en misleidende zoekresultaten wettelijk verboden

Vanaf 28 mei 2022 mogen webwinkels en digitale platforms geen valse consumentenbeoordelingen meer (laten) plaatsen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Modernisering consumentenbescherming’ van de ministers Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Weerwind (Rechtsbescherming). Dit wetsvoorstel scherpt diverse regels in de digitale economie aan om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren.

De wet moet niet alleen een einde maken aan nepreviews. Platforms moeten ook consumenten laten weten wie verantwoordelijk is (verkoper of platform) voor levering, en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van retourzendingen. Met dat alles wil de overheid de digitale economie verbeteren en misleiding stoppen.

Op echtheid controleren

Concreet houden de nieuwe regels in dat handelaren consumentenbeoordelingen eerst op echtheid controleren, voordat deze worden geplaatst als recensie of aanbeveling. Ook het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen wordt verboden. Verkopers moeten consumenten informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. In de wetgeving zit bovendien een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.

Persoonsgegevens

Verder moeten aanbieders van ‘gratis’ digitale diensten – aan wie consumenten allerlei persoonsgegevens moeten afstaan – meer informatie verstrekken over de duur van het contract en hoe dat kan worden beëindigd. Ook krijgen consumenten het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst zonder reden te ontbinden. Op dat moment moeten zij ook hun persoonsgegevens ‘terugkrijgen’, wat wil zeggen dat de aanbieder de verwerking hiervan stopt.

Boete

Al deze regels moeten uiterlijk eind mei 2022 tegelijkertijd in de hele Europese Unie worden toegepast, zodat consumenten overal dezelfde bescherming hebben. De regels gelden ook bij het doen van online aankopen over de grens. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan bij overtreding een boete opleggen die minimaal 4 procent is van de omzet van het bedrijf dat deze regels heeft geschonden.

Tags: