Handelsregister gaat persoonsgegevens ondernemers beter beschermen

Handelsregister gaat persoonsgegevens ondernemers beter beschermen

Het Handelsregister beschermt de persoonsgegevens van ingeschreven ondernemers nu onvoldoende. Met een wetswijziging wordt dat aangepast. Daarbij wordt ook de financiering van het Handelsregister veranderd: ondernemers gaan een jaarlijkse bijdrage betalen.

Met het Handelregister van de Kamer van Koophandel kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende worden beschermd. De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen nu maatregelen om het evenwicht tussen die twee belangen bij te stellen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De brief is gebaseerd op het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister.

Betrouwbaar zaken doen

Het Handelsregister bevat informatie over alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn, waardoor het mogelijk is om betrouwbaar zaken te doen. Van contact- en adresgegevens tot essentiële informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van eventuele faillissementen. De dienstverlening van het Handelsregister is de afgelopen jaren gefinancierd door onder andere het tegen betaling beschikbaar stellen van deze gegevens.

Verbeteringen

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers echter steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Om deze problemen tegen te gaan worden een aantal zaken verbeterd. De persoonsgegevens worden beter beschermd, er komt een rem op ongewenste directe marketing en er komt een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister. Hierdoor zal het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden wegvallen.

Financiering

Een belangrijk onderdeel is de wetswijziging is de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier voortaan een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Deze regelgeving wordt momenteel ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.

Controle op bedrijfslocaties

Ook zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel worden aangescherpt. Een voorbeeld is dat KvK bij inschrijving in het Handelsregister nagaat of een bedrijf zich wel vestigt op een aannemelijke locaties. Een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein, loopt zo eerder tegen de lamp. De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen door te voeren.