De (stil) verpande vordering, hoe zat het ook alweer?