Maarten van Ingen

1. Introduction: In July 2021, the European Commission presented a new package of legislative proposals to strengthen the measures against money laundering and financing of terrorism across the European Union. This package consists of a Regulation establishing the new EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA), an Anti-Money...

De Covid-19 crisis heeft geleid tot diverse noodverordeningen. Deze waren primair ingegeven door de vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten en wordt daarom zelden uitgevaardigd, maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Beperking van grondrechten is echter...