Trust account

Derdengelden

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een aantal bepalingen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, samenwerking en derdengelden opgesteld. Watsonlaw zet zich uiteraard in om aan die bepalingen te voldoen. Een inventarisatie van de geldende bepalingen en gedragsregels maakt het mogelijk om de vereiste handelingen te integreren in het kwaliteitsbeleid van Watsonlaw en het dagelijkse werkproces. Hiervoor is vereist dat de relevante polissen, statuten en andere administratie op overzichtelijke wijze bewaard en bijgewerkt worden.

Watsonlaw ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Watsonlaw en haar advocaten zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

Wij hebben de deken ervan op de hoogte gesteld dat wij geen stichting derdengelden hebben, en zullen hem ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.